Thomas Bartos, Adwokat, skoro włada polskim jezikem

Thomas Bartos, Adwokat, skoro włada polskim jezikem - Brukselski gmach sądu
Adwokat, skoro włada polskim jezikem - Liège
Adwokat, skoro włada polskim jezikem

POSIADACZ MISTRZA W PRAWIE

Specjalizująca się w prawie karnym (aspekty belgijskie, europejskie i międzynarodowe) prowadzonym przez Uniwersytet w Liège, Adwokat BARTOS odbyła różne staże z różnymi sądami przed rozpoczęciem pracy w zawodzie prawniczym.

POZNAJĄC POLSKI JĘZYK

Adwokat BARTOS spędził pobyt na Uniwersytecie Warszawskim w ramach swojej pracy dyplomowej, co pozwala mu z łatwością obsługiwać sprawy w tym języku.

ADWOKAT BARTOS RÓWNIEŻ MA

zaświadczenie o biegłości w zawodzie adwokata, a także zdał egzamin z pism procesowych organizowanych przez «barreau de Liège».

Adwokat BARTOS WSPÓŁPRACA OD 2016 R

ze stowarzyszeniem kancelaria PARISIS i BRION.