Thomas Bartos, Adwokat, skoro włada polskim jezikem

Thomas Bartos - Adwokat - Honorarium adwokata

Główne informacje

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta , oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był zaskakiwany w nieprzyjemny sposób.

Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT 21%).

Zasady rozliczeń

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest :

  • zależna od czasu pracy
  • określony procentowo w przypadku odzyskania odszkodowania
  • stała (ryczałt)

Zależna od czasu pracy

w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika.

Wynagrodzenie od nakładu pracy stosowane jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

określony procentowo w przypadku odzyskania odszkodowania

Stała (ryczałt)

w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii.

Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.